RING OSS - 060-584 40 22

Värmepumpar Sundsvall

RING OSS - 060-584 40 22

Bergvärme

Vi projekterar bergvärme i Sundsvall

Vi har auktorisation av Svenska kyl & värmepumpföreningen för installation av värmepumpar. Dessutom är vi medlemmar i svenska borrentreprenörers branschorganisation och vi levererar Thermias värmepumpar i Sundsvall. Vi har över 50 års erfarenhet av borrning i mark och berg, därför kan ni lita på vårt kunnande när det kommer till borrning för bergvärme.

 

Branschlogot

Stor och lång erfarenhet av bergsborrning

Om ni har möjlighet att utnyttja bergvärme, hjälper vi er gärna med alltifrån start och projektering till slutinstallation. Genom att borra efter värmen som finns i grundvattnet i berget, kan vi höja temperaturen i ett hus. För att få värme till ett enfamiljshus behöver vi borra mellan 90-200 meter ner i berget. När vi har nått så långt som till det varma grundvattnet för vi ner en kollektorslang.

Till den kopplas en kompressor. Med hjälp av en kollektorvätska förångar vi värmen i grundvattnet. När värmen stiger når den ett slutet system i värmepumpen. Värmepumpen ser då till att vattnet i huset värms upp, sedan leds det till radiatorer och övriga vattensystemet.

Stort sortiment av bergvärmepumpar

Bergvärmepumpen kan sedan anpassas efter fastighetens storlek. Värmen i värmepumpen ansluts till vattensystemet i huset och radiatorerna som värmer hela huset. En investering i bergvärmepump är ett mycket bra val. Den kommer att betala sig med tiden, och ju längre tiden går, desto billigare blir sedan både värmen och vattnet som ni använder i huset.

Kontakta oss för kostnadsfri offert för bergvärmepumpar i Sundsvall!